Обществени консултации

Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г .

С Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени  финансови средства за 2023 г.  съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


Дата на откриване: 18.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 17.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2023 г. 16:57:19 ч.
sgenova

Предлагам отпадане на чл. 16, ал. 5 от НУРОЗДИД

Предлагам заедно с приемане на програмата да предприемете действия за промяна на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Съгласно чл. 10 (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11.

Съгласно чл. 16, ал. 5 от същата наредба обаче (5) Ученик има право да получава само една стипендия по реда на тази наредба или на основание закон или акт на Министерския съвет.

Най-често стипендията, която едно дете може да получава е такава за успех и с тази клауза казвате, че то трябва да избира една от двете, защото няма право да получава 2 стипендии.

При всички положения тази алинея е дискриминационна и е редно да отпадне. От една страна или сте приели, че даровитите деца няма как да са отличници и да получават тази стипендия. От другата страна карате децата да избират между 2 и повече различни видове стипендии, на които децата имат ЗАКОННО право. 

Също ми е много интересно как една наредба е с по-висока степен от закон, след като казва, че дете, което има право да получава някакъв вид стипендия по закон, е с ограничено право от една наредба? 

Ако едно дете има успехи, то ние трябва да правим всичко да го стимулираме, а не да му казваме - избирай между 6-ците и спорта. След като има пари в държавата да осигурява стипендии на децата на служителите на ДАНС до 27-годишна възраст (за да сме коректни - ако учат и само за времето, през което са в мисии в чужбина), то тогава не виждам проблем нормалните български деца, които са постигнали успехи за България да бъдат стимулирани с тази стипендия, НЕЗАВИСИМО дали получават друг вид стипендия.

 

п.с. към разработчиците на платформата - вземете и оправете това поле, в което се пишат коментари и добавете възможност за редакция на шрифта, подравняване, защото иначе ще решат, че сме неграмотни като видят няколко различни в един текст. 

17 септември 2023 г. 22:16:15 ч.
rzarova

Предложение за допълнение и/или изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закри

Относно: Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през  2023 г. и във връзка с предоставяне на стипендии по чл. 10 от НУРОЗДИД.    Въпреки широкото медийно отразяване на предстоящи промени, които ще дадат възможност на повече талантливи деца да получат стипендии, и в новия Проект на Програмата стипендия се предоставя на:  “ Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 г. през 2023 на първо, второ или трето място на национален или международен консурс, олимпиада или състезание, включени в Раздел II от Програмата, и със златен, сребърен или бронзов медал на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката.

При класирането на някои национални и международни олимпиади е въведено присъждане на звание „ лауреат“ на ученици, които са на 4- то, 5- то и др. места, но с оценка приравнена на 6.00. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ( ДВ бр.112, обн. ДВ бр.102 от 23.12.2022 г.), където в §4д. от Допълнителните Разпоредби се създава т. 11, която гласи:  ” Лауреат на национална олимпиада или национално състезание е класираният на първо, второ или трето място и/или получил оценка 6.00 на национален кръг на съответната олимпиада или състезание.” Съгласно тълковния речник лауреат е лице, удостоено с висока награда за изключителни заслуги в областта на науката, изкуството или обществения живот.

Съгласно Наредба № 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с § 2 от Наредбата, чл. 33 гласи: МОН издава за значими постижения на ученици: 1. Национална диплома. 2. Удостоверение за получено звание „ лауреат“.  3. Служебна бележка за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиада.

От една страна на национални състезания се въвежда имагинерно награждаване със звание „лауреат“, което обаче е изключено от нормативните документи във връзка с получаване на стипендии през втори гимназиален етап, въпреки че по дефиниция оценките на получилите го са приравнени на 6.00. Тоест така дискриминативно от получаване на стипендии биха отпаднали ученици, чийто точкови резултат е като на получилите 1-во, 2-ро или 3- то място.

Въпреки, че е похвална политиката, дължавата да отпуска 1500 лв. брутна сума на училище за възнаграждение на педагози за подготовката на един ученик, станал лауреат на национална или международна олимпиада, би било редно и самите ученици, извоювали си звание „ лауреат“ също да получат стипендия.

В Доклада до МС, че казва “ реализацията на Програмата е в подкрепа на държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта. Нека не забравяме, че в търсене на препратки между закони, наредби, програми и постаноения, нашите деца пътуват към поредната олимпиада и печелят поредния „приз“, който освен мъгляво титуловане за техните представи със звание „ лауреат“ е редно да им се даде и материален стимул, който всички вярваме, че заслужават.

Считам, че дете със звание „ лауреат“ и с оценка приравнена на 6.00 от национално или международно състезание или олимпиада, трябва да получава месечна стипендия и това да е ясно нормативно дефинирано. 

17 септември 2023 г. 22:17:17 ч.
rzarova

Предложение за допълнение и/или изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закри

Относно: Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през  2023 г. и във връзка с предоставяне на стипендии по чл. 10 от НУРОЗДИД.    Въпреки широкото медийно отразяване на предстоящи промени, които ще дадат възможност на повече талантливи деца да получат стипендии, и в новия Проект на Програмата стипендия се предоставя на:  “ Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 г. през 2023 на първо, второ или трето място на национален или международен консурс, олимпиада или състезание, включени в Раздел II от Програмата, и със златен, сребърен или бронзов медал на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката.

При класирането на някои национални и международни олимпиади е въведено присъждане на звание „ лауреат“ на ученици, които са на 4- то, 5- то и др. места, но с оценка приравнена на 6.00. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ( ДВ бр.112, обн. ДВ бр.102 от 23.12.2022 г.), където в §4д. от Допълнителните Разпоредби се създава т. 11, която гласи:  ” Лауреат на национална олимпиада или национално състезание е класираният на първо, второ или трето място и/или получил оценка 6.00 на национален кръг на съответната олимпиада или състезание.” Съгласно тълковния речник лауреат е лице, удостоено с висока награда за изключителни заслуги в областта на науката, изкуството или обществения живот.

Съгласно Наредба № 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с § 2 от Наредбата, чл. 33 гласи: МОН издава за значими постижения на ученици: 1. Национална диплома. 2. Удостоверение за получено звание „ лауреат“.  3. Служебна бележка за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиада.

От една страна на национални състезания се въвежда имагинерно награждаване със звание „лауреат“, което обаче е изключено от нормативните документи във връзка с получаване на стипендии през втори гимназиален етап, въпреки че по дефиниция оценките на получилите го са приравнени на 6.00. Тоест така дискриминативно от получаване на стипендии биха отпаднали ученици, чийто точкови резултат е като на получилите 1-во, 2-ро или 3- то място.

Въпреки, че е похвална политиката, дължавата да отпуска 1500 лв. брутна сума на училище за възнаграждение на педагози за подготовката на един ученик, станал лауреат на национална или международна олимпиада, би било редно и самите ученици, извоювали си звание „ лауреат“ също да получат стипендия.

В Доклада до МС, че казва “ реализацията на Програмата е в подкрепа на държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта. Нека не забравяме, че в търсене на препратки между закони, наредби, програми и постаноения, нашите деца пътуват към поредната олимпиада и печелят поредния „приз“, който освен мъгляво титуловане за техните представи със звание „ лауреат“ е редно да им се даде и материален стимул, който всички вярваме, че заслужават.

Считам, че дете със звание „ лауреат“ и с оценка приравнена на 6.00 от национално или международно състезание или олимпиада, трябва да получава месечна стипендия и това да е ясно нормативно дефинирано.