Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването (приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.)

Проектът има за цел повишаване ефективността на дейността на Министерството на здравеопазването в приоритетни области като управлението на проекти, планове и програми, електронно здравеопазване, изпълнение на стратегически цели като майчино и детско здравеопазване.

Предложенията се базират на запазване на устойчивостта на работещите и добре организирани структури, приемственост в идеите за структурни промени, обусловени от мотивирани анализи, както и на разбирането, че съсредоточаването на функции със сходен характер в едно структурно звено е предпоставка за по – добра координация и ефективност.

С проекта се предвижда допълване и прецизиране на функции на отделни административни звена и укрепване на техния капацитет, както и укрепване на капацитета на политическия кабинет на министъра на здравеопазването.  

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: gandreeva@mh.government.bg


Дата на откриване: 22.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2023 г. 19:50:54 ч.
Златина

ПРотив този законопроект

Първо си понесете отговорността за всичики убити и увредени от експерименталките! Следващите сте вие!

27 август 2023 г. 21:58:51 ч.
Илиян Сл.

Предложение

Защо не вземете да се гръмнете?