Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП) е изготвен въз основа на приети решения на Двадесет и четвъртата сесия на Конференцията на държавите-членки на Организацията за забрана на химическите оръжия. В съответствие с поетите ангажименти от страната ни в областта на експортния контрол по прилагане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване е необходимо да се допълнят химически вещества в Приложение 1 на закона. Във връзка със спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол е необходимо да се създаде и поддържа публичен регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6, 7 и 8 от ЗЗХОКТХВТП.


Дата на откриване: 22.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари