Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Причините за разработване на проекта на нормативния документ са свързани с необходимостта от предприемане на нормативни промени, с които да бъде актуализиран обхватът на утвърдените към настоящия момент кодове на медицинските процедури в Кодиращата система на медицинските процедури – версия 2020 г.

Цел на предложените промени:

С предложените промени се цели създаване на възможност за коректно отчитане на извършените от лечебните заведения изследвания, посочени по-горе, които са включени в обхвата на високоспециализираните медико-диагностични изследвания в пакета дейности на НЗОК. С приемането на проекта тези дейности ще се отчитат по унифициран, нормативно регламентиран начин от всички лечебни заведения, ангажирани с изпълнението им.

Очаквани резултати:

Като основен резултат от предложените промени се очаква да бъдат създадени условия за акуратност на предоставяната от лечебните заведения здравна информация при отчитане на извършените медико-диагностични дейности от пакета дейности на НЗОК и при обработване на здравна и медико-статистическа информация. Със заложените промени се гарантира и прозрачност и по-добър контрол при финансирането на лечебните заведения.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Новата уредба не изисква финансов или друг ресурс и няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, нито върху бюджета на лечебните заведения и на другите юридически и физически лица, които са длъжни да я прилагат.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 август 2023 г. 22:12:47 ч.
Илиян Сл.

Стига Глупости!

Стига Глупости!

Този "обхват" от "високоспециализираните медико-диагностични изследвания в пакета дейности на НЗОК" е незаконен! Тъй като в него не са включени високоспециализираните медико-диагностични изследвания, които да осигурят изискването посочено в т. 1 и т. 4 от ал. 2 на чл. 81 от Закона за Здравето, за да се осигури „своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ“ при „зачитане правата на пациента“.

Което регламентира цялата дейност на НЗОК като Незаконна и противоконституционна!

Което превръща НЗОК в нелегетимен орган който може да участва в системата на Здравеопазването в България.