Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) в общ размер до 40 млн. лв. Същият е определен от Министерството на образованието и науката след извършен анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010 – 30.06.2023 година, както и в резултат от извършена оценка на тенденциите и очакванията на кредитните институции за развитието на кредитирането по същия закон.

Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.

Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.

Максималният размер на държавните гаранции се одобрява ежегодно с решение на правителството по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.

 


Дата на откриване: 24.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари