Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

С проекта на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се урежда нов подход при извършване на фискалния контрол, съответен на въведеното с последните изменения и допълнения в ДОПК, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г.), с който декларирането на движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България става на задължителен принцип.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 септември 2023 г. 15:00:51 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/32193/

20 септември 2023 г. 12:15:35 ч.
moderntrade

становище на Сдружение за модерна търговия

Становището на СМТ е публикувано на адрес 

https://moderntrade.bg/news/становище-на-смт-относно-проект-на-нар/

 

21 септември 2023 г. 17:30:31 ч.
noma

Позиция на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС)

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) изразява своята пълна подкрепа по отношение на изразените становища от страна на национално представените браншови организации, членове на НСХ и на Сдружението за модерна търговия, с които се иска оттегляне на проекта на наредбата и провеждане на обсъждане с всички участници във веригата на доставки за формулиране на работещи текстове на наредба, които без свръхрегулации и излишна административна тежест да защитят интересите на фиска, легалния бизнес и потребителите.Въвежданата с наредбата допълнителна административна тежест с деклариране преди транспортиране и потвърждаване след получаване на СВФР ще доведе до повишаване на разходите, както на доставчиците, така и на получателите с назначаване на допълнителни служители, оскъпяване на логистика, увеличаване на опасността от погиване на стоките и бракове и др. Това може да се отрази на цените на хранителните продукти и от там на нивата на инфлация в страната.

https://nsbs.bg/bg/novini/pozitsiia-na-nsbs-otnosno-proekt-na-naredba-za-kontrol-varhu-dvijenieto-na-stoki-s-visok-fiskalen-risk