Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски ...

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.

 

Промените целят отразяване на предвиденото в приетата с Постановление № 290 от 2022 г. на Министерския съвет Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Максималният размер на допустимите разходи от 200 000 евро няма да се прилага по отношение на стойността, с която са индексирани вече одобрени за подпомагане разходи по договори с бенефициенти, съгласно приетата Методика.

 

 Отговорна структура:

 

 дирекция „Развитие на селските райони“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 ISimov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 25.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари