Обществени консултации

Стратегия за развитие на държавната администрация 2013-2020 г.

От 1998 г., когато беше приет първият стратегически документ и основните закони, регламентиращи структурата, държавната служба, административното обслужване и достъпа до информация, българската администрация претърпя сериозна промяна. През тези години българската държавна администрация успешно извървя пътя от затворения, кариерно ориентиран до отворения, базиран на длъжността модел. Назначаването в администрацията задължително се предхожда от конкурс, като кандидати с опит в частния сектор могат да постъпят на работа на всяко ниво от системата, в това число и на най-високите ръководни длъжности. Оценката на изпълнението, а не базираният на ранга престой в администрацията, вече е определяща за възнаграждението и кариерното развитие на служителите. Администрацията положи усилия за подобряване на административното обслужване като се въведоха редица добри практики. Стратегията произтича от новите условия, в които функционира администрацията, и от необходимостта от поставяне на дългосрочни стратегически цели, въз основа на които да се разработи финансов инструмент за укрепване на институционалния капацитет на администрацията за програмния период 2013 – 2020 г. Днес, българската администрация следва да се изправи пред нови предизвикателства в своята работа. Стратегията за развитие на администрацията поставя 4 ключови цели, които България трябва да осъществи в периода до 2020 г., а именно: 

Изграждане на администрация, ориентирана към потребностите на обществото.
Развитие на администрация, ориентирана към постигане на резултати.
Динамична администрация, развиваща експертния потенциал.
Развитие на адаптивна и гъвкава структура на администрацията.


Дата на откриване: 13.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари