Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

 

С прилагане на Наредбата се очаква постигането на следните резултати:

Успешно прилагане през 2023 г. на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.;

Управление на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план;

Създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите за директни плащания.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“,
 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 септември 2023 г. 11:32:41 ч.
savovvalentin

Разминаване при прилагането на Еко схема 3

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с одобрения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023-2027 г. и прилагането му чрез Наредба 3 от  2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, ви молим за разяснение относно следното фактическо разминаване при прилагането на „Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване“

  • В одобрения Стратегически план е записано, както следва:

С интервенцията на „Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал-насърчаване на зелено торене и органично наторяване“ се цели намаляване на употребата на изкуствени торове, КОИТО СА АНАЛОГ НА МИНЕРАЛНИ – заместването им с естествени хранителни вещества, образувани в следствие на внасянето на външна естествена органична материя. Прилагането на практиките в интервенцията е насочено към запазване и повишаване на количеството на хранителни вещества в почвата чрез внасянето на органична материя в максимално подходящ вид и качество за почвата, вследствие на внасяне на органични подобрители.

ОРГАНО - МИНЕРАЛНИТЕ ТОРОВЕ сами по себе си съдържат минерална част N, като състав.

В Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции обаче, изискването е приложено неточно и формулировката съществено изменя от една страна изискването на Стратегическия план и от другата страна, включва в плана употреба органо-минерални торове. Същевременно са забранени за употреба продукти, които съдържат химически добити вещества.

Уважаеми дами и господа,

Налице е съществено разминаване между заложените цели и изисквания в Стратегическия план и Наредбата, което разминаване опорочава приложението на еко-схемата и включва употребата на ОРГАНО- МИНЕРАЛНИ торове, влючващи в състава си минерална част . Основна цел е  намаляването на употребата на химически добити вещества.

Във връзка с прилагането на еко схемата, моля и за ваше становище относно следните практически примери:

  1. В случай, че бъде внесен даден ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР, чието състав е не само органичен, а има и минерален такъв под формата на химическо вещество със синтетична природа,  то внасянето на такъв тип външен органичен източник, как ще се нанесе в  хранителния план - ще се счита ли за допустим по „Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал-насърчаване на зелено торене и органично наторяване“.

*Забележка – В хранителния план трябва да се направи извадка на органичния азот като количество активно вещество, като останалата чат от общият азот трябва да бъде добавен към основното приложение на МИНЕРАЛЕН ТОР.

С уважение,

доц. д-р Валентин Савов

Управител на фирма "РОМБ" ООД