Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Причина за предложената промяна в Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция (Правилника) е необходимостта от актуализиране размера на заплащаните от Центъра за асистирана репродукция финансови средства за дейности по асистирана репродукция.

Конкретно предложеното увеличение на всички посочени в Правилника парични суми, отпускани за дейности по асистирана репродукция, е 20% от настоящата им стойност, като е важно да отбележим, че това не са фиксирани суми, а такива, до които може да се заплаща за точно определен обхват на тези дейности и реално изплатената сума може да е по-малка от посочения в Правилника максимален размер.

Мотивите за предложението конкретната стойност на увеличение да е 20% спрямо сега определените максимални стойности на финансиране, са свързани, от една страна, със становището на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ), а от друга – с анализа на цените на отделните съставни елементи от различните видове процедури, финансирани от ЦАР и на техния ръст.

Очакваният резултат от нормативната промяна е оптималното заплащане на тези дейности на лечебните заведения, които те осъществяват по договор с ЦАР, така че финансовите средства да покриват разходите за посочените в Правилника дейности и лечебните заведения да не търпят финансова загуба. Съпътстващ ефект от тази промяна е лицата, нуждаещи се от това финансово подпомагане, да получат оптимален достъп до съответните лечебни заведения по асистирана репродукция, без скрита принуда да доплащат недостигащата финансова част.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg    


Дата на откриване: 30.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари