Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт по зоонози ONE HEALTH в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Проектът на Постановление е изготвен по мотивирано искане на ректора на Тракийския университет – Стара Загора, въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище в този смисъл.

Основните цели на Института са приложна епидемиология на зоонози – описателна епидемиология, епидемиологични методи за изследване, управление на данни и биостатистика и моделиране на болести, готовност, наблюдение и отговор на епидемични взривове на зоонози,  комуникация, застъпничество и превенция, практика по епидемиология на зоонози, екосистема на зоонози.

Съгласно предложението на ректора институтът ще извършва научно-приложна  и  развойна  дейност посредством приложни  научни  изследвания  и  експериментална  развойна  дейност, научно-образователна и проектна дейност, както и информационна и комуникационна дейност чрез информационен уеб сайт, свързан със сайта на Тракийския университет –Стара Загора.

За изграждането му има и мащабна подкрепа от специалисти по ветеринарна медицина в университета в Хановер, от специалистите от медицинските университети в България, от Министерския съвет, както и от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).


Дата на откриване: 30.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари