Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.

 

Чрез предложените промени в Устройствения правилник на областните администрации се предлага увеличаване броя на заместник областните управители с по един за областите Благоевград, Габрово, Добрич, Плевен, Разград и Смолян, което ще се отрази положително на капацитета на тези областни администрации, като подпомогне работата на техните областни управители по изпълнение на възложените им държавни функции.

В съответствие с § 16 от ПЗР на Закона за администрация (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) е осигурена компенсаторна промяна в рамките на числеността на персонала на областните администрации на областите Благоевград, Габрово, Смолян и София за сметка на незаети длъжности в тяхната специализирана администрация.

 


Дата на откриване: 30.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари