Обществени консултации

Проект на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

С предложението за промяна на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им се цели привеждане на съдържанието и обхвата на подзаконовия нормативен акт в съответствие с делегацията по чл. 198о, ал. 7 и 8 от ЗВ със Закона за публичните предприятия. С отмяната на чл. 9 наредбата се привежда в съответствие със Закона за водите, както и се представя възможност на принципала да определя и други специфични изисквания за заемане на длъжности по управление, в съответствие с потребностите на отрасъл ВиК.

С изменението на наредбата се дава възможност и за избор на подходяща система за управление на здравето и безопасността при работа, която да бъде използвана от съответния ВиК оператор.


Дата на откриване: 1.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари