Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на единни минимални възнаграждения за изследователите и другите лица, назначени по проектите в рамките на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Швейцарско-българската програма за научни изследвания е одобрена с Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз (Ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 14 декември 2022 г. – ДВ, бр. 102 от 2022 г.) и включва три компонента. Бюджетът й е в размер на 11 500 000 швейцарски франка, от които 15% е националното съфинансиране, а 85% са средства от Швейцария.  

Първият компоненти „MJRP” подкрепя съвместни изследователски проекти и партньорства в областта на научните изследвания на учени и академични институции от България, Швейцария и страните от ЕС. 

Вторият компоненти „SCIEX” е за научен обмен и целта му  е да подобри работата на българските висши училища и научни организации. Техни изследователи, учени, докторанти и постдокторанти ще имат възможност да  посетят швейцарски научно-изследователски институции.

Третият компонент „PROMYS“ ще подкрепи млади изследователи от ЕС и Швейцария, които са учили в Швейцария, но искат да развият академична кариера в България. 

С проекта на акт се определят разходите за минимални брутни месечни възнаграждения за работа на пълен работен ден по проектите, финансирани по компонентите „MJRP” и „PROMYS“ на Швейцарско – българската програма за научни изследвания. Необходимите средства за възнаграждения ще са в рамките на бюджетите на финансираните проекти.


Дата на откриване: 1.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари