Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната

Резиденция „Лозенец“ е представителен обект на Министерството на отбраната, предоставена за управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. В нея се провеждат представителни мероприятия на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министерство на отбраната и Българската армия, посрещат се чуждестранни делегации и гости, организират се протоколни и представителни мероприятия ,в изпълнение на държавната политика, за представляващите висши държавни институции – президент на Република България, министър-председател, председател на Народното събрание.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 5.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари