Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на Българската академия на науките за представител на Република България в Асоциация GÉANT

С проекта на Решение се предлага Българската академия на науките да представлява България в Асоциация  GÉANT, която управлява европейската академична мрежова инфраструктура.

GÉANT е най-голямата и напреднала в технологично отношение световна цифрова и комуникационна мрежова инфраструктура в сферата на образованието и науката с над 50 млн. потребители в над 10 000 организации в цяла Европа, която осъществява високоскоростна и високонадеждна свързаност между потребители от над 100 държави чрез връзки с други регионални цифрови мрежи. Мрежата дава възможност за обмен на голямо количество данни и неограничен достъп до комуникации, научни изчисления, анализ, съхранение, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни, вкл. междуправителствени, научни и образователни проекти в областта на ядрената физика, климатичните промени, астрономията, геномиката, суперкомпютърните изчисления и др. Асоциация GÉANT, която поддържа и управлява мрежата GÉANT, определя стандартите за цифровата свързаност в Европа, като екипи от всички участващи държави са включени в планирането на следващото поколение на цифрова свързаност в Европа.


Дата на откриване: 5.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 5.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари