Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

 

С предложените промени се цели точно и пълно отразяване на изискванията и показателите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. в нормативните актове за неговото прилагане, осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания, както и намаляване на административната тежест при прилагане им за бенефициентите и за администрацията.

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се предлагат промени и в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания”, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 8.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари