Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Проектът на наредба има за цел прецизиране на текстове за осигуряване на по-голяма яснота и прозрачност на процедурата по регистрация и като цяло процеса на сертифициране на организациите, както и повишаване на доверието в ефективността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).
 
 


Дата на откриване: 11.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 11.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари