Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация

Описание на консултацията:

Администрацията на Министерския съвет организира обществена консултация за изменения и допълнения на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по Проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Промените в наредбата могат да бъдат категоризирани в три групи: промени свързани с промяна на технологичната платформа за стажовете, промени свързани с улесняване на процедурата за стажовете и промени свързани с разширяването на възможностите за стаж на студентите. 

Вносител на проекта на акт в Министерския съвет:

Заместник министър-председател и министър на външните работи

Отговорна институция за провеждане на консултацията:

 Администрация на Министерския съвет

Адрес на отговорната институция:

 гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Отговорно звено за провеждане на консултацията:

 Дирекция „Модернизация на администрацията“

Лица за контакт:

(имена, адрес на електронна поща и телефонен номер)

Диана Дончева

d.doncheva@government.bg

тел. 02/940 24 94

Начини за представяне на предложения и становища:

  • Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
  • електронна поща на посочените адреси;
  • Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
  • официалния адрес за кореспонденция.

 


Дата на откриване: 14.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари