Обществени консултации

Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Настоящият законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания цели да бъде усъвършенстван режимът за  отговорността на юридическите лица в случай на извършено в тяхна полза престъпление, да отговори на  отправените препоръки към Република България с доклада  на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), да отговори на препоръките, отправени към страната ни в резултат на прегледа за съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията (КООНК).

 


Дата на откриване: 15.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари