Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г., изм., бр. 35 от 2011 г.,

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.01.2019 г., устройството и дейността на Антидопинговия център се определят с правилник, приет от Министерския съвет. Към настоящия момент, такъв правилник съществува - Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г., изм., бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 97 от 2013 г., бр. 88 от 2016, бр. 46 от 2020 г., изм. и доп., бр. 6 от 2021 г.).

Основната цел на предложения проект е привеждането на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център в съответствие с извършени промени в дейности на центъра, с оглед постоянното развитие и подобряване на процесите по допинг контрола, както и с цел коригиране на неточности.

 


Дата на откриване: 19.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 19.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари