Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

С проекта за изменение и допълнение на Постановление № 168 от 2015 г. се предлага  да бъдат приети нормативни промени в Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. с оглед създаването на предпоставки за по-ефективна и своевременна координация на управлението и изпълнението на подготовката на Република България за членство в еврозоната с оглед реализирането на целта България да въведе еврото от новата индикативна дата - 1 януари 2025 г.

Предлага се актуализация на функциите и ръководството на някои от работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България, като същевременно се прави предложение за сформирането на нова подгрупа „Държавни ценни книжа“ към работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“, която да отговаря за адаптирането на нормативната база и системите за работа с държавни ценни книжа от левове в евро.

Отговорна дирекция:"Европейски въпроси и политики"
E-mail:secretary.evp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 септември 2023 г. 18:00:44 ч.
nedev

Предлагам отлагане на приемането на това постановление

Предлагам промяната на индикативната дата за въвеждането на еврото, както и самото постановление в цялост да бъдат отложени до решението на Конституционния съд за евентуален референдум за индикативна дата за приемане на еврото (1 януари 2045 г.) и според решението на КС да се приеме подходящо постановление с подходящите текстове.

Мотив - това постановление може да е резултат от предприети действия на Народното събрание, противоречащи на Конституцията. 

27 септември 2023 г. 10:07:34 ч.
tandree 12

Референдум за еврото

Българските власти трябва да се съобразяват с волята на българския народ, изразена в референдум.

27 септември 2023 г. 13:47:02 ч.
deni_1_baby

твърде рано е за въвеждане на Еврото дори през 2025 г.

Предходният вече опит на редица източноевропейски и не само държави , СЛУЖИ ЗА ПРЕКРАСЕН пример какво ни очаква в България ако приемем еврото на толкова ранен етап ! 

Нека запазим суверинитета на валутата си и обезпечим устойчивото си развитие за бъдеще . 

07 октомври 2023 г. 19:23:25 ч.
Freedomfighter

Не приемам

Еврото ще навреди на българския народ

07 октомври 2023 г. 19:23:28 ч.
Freedomfighter

Не приемам

Еврото ще навреди на българския народ