Обществени консултации

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс съдържа две основни групи предложения. Първата група е свързана с въвеждането в българското законодателство на изискванията  относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства. Законопроектът предвижда компетентни органи за осъществяване на този вид сътрудничество да са наблюдаващия прокурор – за досъдебното производство, и съда, пред който делото е висящо – за съдебното производство.   Втората група изменения касаят приемането на компетентността на Съда на Европейския Съюз (СЕС) да дава преюдициални заключения по въпроси, отнасящи се до действителността и тълкуването на разпоредбите от правото на Европейски съюз в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Преюдициалното запитване е един от основополагащите механизми на правото на ЕС и има за цел да предостави на юрисдикциите на държавите членки средство за осигуряване на неговото еднакво тълкуване и прилагане в рамките на Съюза.

 


Дата на откриване: 15.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари