Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага промяна в разпоредби относно освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификат с определен клас на енергопотребление във връзка с прилагане на разпоредби в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и приети подзаконови нормативни актове (наредби) по неговото прилагане.


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 октомври 2023 г. 15:47:58 ч.
buenova

безплатно паркиране на електромобили

Предлагам да се въведе разпоредба с подобен на следния текст:

„Всички моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател и които са снабдени с регистрационен номер по чл.23, ал.4 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства паркират безплатно в обособените зони за почасово платено паркиране на територията на цялата страна, без да е необходимо обозначаването им със специални стикери.“,

която да урежда безплатното паркиране на електромобили в цялата страна.

МОТИВИ:

Към настоящия момент всяка една община има правото свободно да решава дали да предостави безплатно паркиране на собствениците на електромобили на територията на общината или не. Екомобилността обаче е държавна политика и това трябва да бъде решено от държавата, така както е направено с местния данък в чл.58, ал.2 от ЗМДТ.

На следващо място в момента всяка община, която е позволила безплатното паркиране е приела определен ред, по който това трябва да се случва, като се изисква залепването на специален стикер на предното стъкло. Досега това имаше смисъл, тъй като служителите на общината, отговарящи за контрола по паркирането, не бяха и няма как да са длъжни да познават устройството на всеки автомобил, така че да знаят кой е електрически и кой не. Проблем обаче са градовете, в които не се признават стикери, издадени от други градове. Така човек, който пътува много в различни градове, трябва да си окичи предното стъкло с десетки стикери. С въвеждането на новите регистрационни номера това вече е напълно ненужно и се превръща в част от така затормозяващата бумащина на българската администрация. За съжаление съвсем малък брой общини измениха своите наредби и регламентираха, че паркирането на автомобили с рег.№ ЕА е безплатно, без да се изисква специална он-лайн регистрация /както е все още във Варна и Враца например/ или специален стикер /както е в Смолян, които дори не признават стикерите от други градове, за разлика от Плевен например/. В Търново пък има ограничение от 2 часа за паркиране.

И не на последно място за собствениците на електромобили, които пътуват в цялата страна е изключително трудно да знаят в коя община паркирането е безплатно и в коя не и още повече да се снабдят с въпросния стикер, за да могат да паркират в съответната община за един или няколко дни през годината. Всяка община си е въвела уредбата в различна Наредба и това затруднява водачите и с намирането на съответния нормативен кат.

Затова считам, че този въпрос трябва да се реши с промени за закона и да важи за цялата страна.

И моля Ви - не отговаряйте, че предложението е извън обсега на направеното предложение, а пуснете обществено обсъждане и за направеното от мен предложение.

 

24 октомври 2023 г. 14:20:44 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/2023-10-25-BIA_ZMDT.pdf