Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 

 

С приемането на наредбата се очаква да се създаде възможност при етикетиране на храни за домашни любимци обозначението на конкретното наименование на фуражната суровина да бъде заменено от наименованието на категорията, към която тя принадлежи, както и да се създадат условия за намаляване на административната тежест на търговския обмен на комбинирани фуражи за домашни любимци в рамките на Европейския съюз.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари