Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

 

 

С наредбата ще се унифицира признаването и контрола на организациите на производители, техните асоциации, междубраншовите организации и групите на производители на селскостопански продукти във всички сектори, ще се синхронизират срокове в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, както и ще се намали административната тежест на събирането на месечната информация от първите изкупвачи на сурово мляко.

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се предлагат промени и в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, както и в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 IShtonova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари