Обществени консултации

Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимоста от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации.

Преходният национален план е изготвен на основание чл.32 на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. Неговата цел е постигане на съответствие с изискванията на директивата от страна на включените големи горивни инсталации (ГГИ), при спазване на изискванията на чл.32 и на Решение за изпълнение на Комисията от 10.02.2012 година за определяне на правила относно преходните национални планове.


Дата на откриване: 17.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари