Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Брокер“

С настоящата наредба се предлага приемане на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Брокер“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Брокер“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 2.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 октомври 2023 г. 21:00:34 ч.
valentin.2022

Аз съм против изискването за образование на брокерите на недвижими имоти

Изискването за образование на работещите като брокери на недвижими имоти е не просто безсмислено, а вредно.

 

Етатистите казват, че имало измами, и това било начина да се преборим с тях. Но този аргумент е невалиден, защото образованието не спира измамите, нищо не пречи на образован да извършва измами. Образованието даже би помогнало измамата да бъде извършена по-качествено.
Въвеждането на изискване за образование ще влоши услугите, защото ще навреди на конкуренцията (по-малко хора ще се конкурират, което ще повиши цените на услугите и влоши качеството, защото изборът ще намалее).
Нека оставим пазарът да решава какво образование да имат работещите като брокери на недвижими имоти.