Обществени консултации

Оценка на въздействието на прилагането на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране обхваща периода на действие на закона от март 2003 г. до декември 2011 г. Тя цели да определи резултатите/последствията от приложението на закона и да идентифицира и оцени въздействията ex-post от действието на закона. В по-широк план, тя е опит да се установи дали той е произвел планирания и желан ефект върху целевите групи, институциите и цялостната среда в страната и дали реализираните въздействия биха могли да бъдат дефинирани като пряко произтичащи от действието и прилагането на закона или само частично обвързани с ефекта от прилагането на правните норми.


Дата на откриване: 20.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари