Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на МЗХ

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 52 от 2011 г.; доп., бр. 29 от 2015 г.; изм., бр. 25 от 2022 г.)

 

Предложените промени са насочени към постигане на следните цели:

Предоставяне на консултантски услуги по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 – 2027 г.), в т.ч. интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ на максимален брой земеделски стопанства особено на много малки и малки земеделски стопанства, както и на млади фермери от всички райони на страната.

Осигуряване на средствата за работна заплата и за осигурителни вноски от СПРЗСР 2023 – 2027 г., на назначените по срочни трудови договори допълнително до 120 експерти, извън утвърдената численост на персонала на Национална служба за съвети в земеделието.

 

 Отговорна структура:

 Национална служба за съвети в земеделието,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 pkumanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 6.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари