Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

 

С приемането на правилника се очаква да се осигури достъпност до съветнически и консултантски услуги на областно и общинско ниво, в т.ч. по отношение на изготвяне на проектни предложения по интервенции, предвидени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. и улеснен достъп на земеделските стопанства (особено много малките, малките стопанства и младите стартиращи фермери) до съветнически услуги.

 

 

 Отговорна структура:

 Национална служба за съвети в земеделието,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 pkumanova@naas.government.bg

 


Дата на откриване: 6.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари