Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност.

България няма предупредителна система, която да оказва конкретна подкрепа на длъжниците, като им посочва опасността от изпадане в затруднение. Системи за ранно предупреждение се разработват единствено от банките за целите на управлението на кредитния риск.

Създаването на система за ранно предупреждение при опасност от изпадане на предприятията в несъстоятелност изисква нормативни промени от гледна точка на това да бъдат определени правомощия и отговорности за поддържането и предоставянето на подкрепа на предприятията, които да могат да оценят настоящото си финансово състояние и да бъдат информирани за възможностите при вероятност от изпадане в несъстоятелност.

Необходимостта от приемането на нормативния акт произтича и от разпоредбата на чл. 761, ал. 3 от Търговския закон, която предвижда Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията и на министъра на иновациите и растежа да приеме Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност.

Наредбата представя система от инструменти за ранно предупреждение, чрез които да известяват предприятията за тяхното финансово състояние и при наличие на данни за финансови затруднения, които може да доведат до неплатежоспособност или несъстоятелност, да ги подпомогнат чрез предоставяне на насоки, съвети или консултации за подобряване на финансовото състояние и за предприемане на превантивни действия 

Предвижда се Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) да администрира система от инструменти за ранно предупреждение и достъп до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност, която включва публична онлайн електронна-информационна система за ранно предупреждение при вероятност от несъстоятелност, чрез която се предоставя информация.

 


Дата на откриване: 6.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари