Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции

Целта на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции е да се отстрани наличното към настоящия момент некоректно препращане към отменени подзаконови нормативни актове, както и да се посочат актуалните български държавни стандарти, на които трябва да отговарят някои от елементите, използвани за обезпечаване физическата защита на обектите на банките. Проектът предвижда промяна и с цел постигане на съответствие с нормата на § 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции (ЗКИ), в която се съдържа делегацията за издаването на Наредбата по отношение на предметния ѝ обхват. Предвидена е промяна по отношение на осъществявания контрол по прилагане на наредбата от страна на МВР, като същия ще се осъществява от полицейски органи от Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР и от областните дирекции на МВР. С предложения проект се прецизират и отделни разпоредби в Наредба № 8121з-444 от 2016 г.


Дата на откриване: 9.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари