Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба са следните:

  • необходимост от актуализиране на сроковете за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на списък-образец в НЕИСПУО
  • наличието на нови функционалности в НЕИСПУО, които следва да бъдат отразени в текстовете на наредбата, с оглед оптимизиране работата и по-добрата оперативност в работата на институциите с информацията и документите, засягащи тяхната дейност и децата и учениците
  • прецизиране регистрирането на документите за професионално образование и обучение, издавани от професионалните колежи в отделен регистър
  • синхронизиране на терминологията в част от приложенията в резултат на настъпили промени в други държавни образователни стандарти, касаещи системата на училищното образование.  

Очакваните резултати от предлаганите промени са:

  • актуалност на данните от списък-образец в НЕИСПУО за максимална коректност при финансиране на институциите
  • максимално използване на всички функционалности в НЕИСПУО, с оглед оптимизиране на работата и по-добрата оперативност в дейностите на институциите с информацията и документите, засягащи тяхната дейност и децата и учениците
  • уреждане регистрирането на документите за професионално образование и обучение, издавани от професионалните колежи в отделен регистър
  • синхронизиране разпоредби в наредбата в съответствие с настъпили промени в други държавни образователни стандарти, касаещи системата на училищното образование.  
  • подобряване на процесите по водене и съхраняване на информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 11.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари