Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на нормативни актове /изменение на ЕДИ по медицина,дентална медицина и фармация/

С предлагания проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се цели:

  1. синхронизиране на съществуващите изисквания при кандидатстване по специалностите медицина, дентална медицина и фармация с реализираните промени в средното образование и създаване на равнопоставеност на всички кандидати;
  2. отстраняване на непълнота по отношение провеждането на практическото обучение и упражненията в обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...“ по специалност „Масажист (с увредено зрение)“;
  3. предоставяне на лекарските асистенти достъп до обучение по специалност „Управление на здравните грижи“, аналогично на всички останали регулирани медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“;
  4. привеждане в съответствие на наредбите за единните държавни изисквания по медицина, дентална медицина, фармация, регулираните медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“ и за специалност „Управление на здравните грижи“ с изискванията на Закона за висшето образование по отношение посочване на минималния брой изискуеми кредити, с РМС № 96 от 02.02.2012г. за приемане на Национална квалификационна рамка на Република България по отношение посочване на съответното ниво по Националната квалификационна рамка и с терминологията в Закона за лечебните заведения по отношение на лечебните заведения, които могат да провеждат практическо обучение на студенти.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 14.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари