Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон

С  проекта на Наредба за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон (ТЗ) се уреждат правила, с които се утвърждават образци на:

1. молба за предявяване на вземане;

2. списъците по чл. 686, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 и 3 ТЗ;

3. сметка за разпределение;

4. ежемесечните отчети по чл. 659, ал. 2 и отчета по чл. 664, ал. 1 ТЗ на синдика;

5. декларацията и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 ТЗ;

6. дневника по чл. 659, ал. 1 ТЗ.

С приемането на Наредбата ще се изпълнят възложените ангажименти на Министерството на правосъдието със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.) и ангажиментите, поети с Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), приет с Решение № 656 на Министерския съвет от 17 септември 2020 г.

Очакваният резултат от прилагането на Наредбата е подпомагане на дейността на синдиците, ускоряване и облекчаване производството по несъстоятелност във фазата на предявяване на вземания; намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при упражняване на правата в производствата по несъстоятелност.

 


Дата на откриване: 13.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари