Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. доп. на Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

Предлаганите изменения и допълнения имат за цел да прецизират някои от реквизитите на декларацията за съответствие на качеството на твърдите горива, което ще подобри качеството и успеваемостта при предприемане на действия от страна на контролните органи при констатиране на нарушения свързани с протоколите за изпитване на твърдите горива.

Проектът има за цел да въведе, не въведени в сега действащата правна уредба методи на изпитване по отношение на един от показателите за качество на твърдите горива – „съдържание на обща сяра“, а именно – БДС ISO 334 и ASTM D 4239. Целта е да се разширят възможностите на вносителите на твърди горива – въглища и брикети от въглища за битово отопление при изпитване на представителните проби от съответната партида в лаборатории извън Европейската общност. Международният стандарт/метод на изпитване - ASTM D 4239, който се използва от вносителите паралелно с европейския стандарт/метод на изпитване – БДС ISO 19579 дава най – малко същата точност и най – малко същото ниво на прецизност като посочения европейски стандарт.

 


Дата на откриване: 17.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари