Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Целта на предложения проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи (Наредба № 8121з-418) е подзаконово регламентиране на носенето и употребата на телескопична палка от служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения. Цели се допълване на вариантите за прилагане на физическа сила и помощни средства посредством комплексните възможности и тактически преимущества на телескопичната палка. С приемането на промените в Наредба № 8121з-418 и въвеждането на телескопичната палка ще се повишат възможностите за въздействие чрез прилагане на несмъртоносна сила от страна на служителите на МВР при изпълнение на техните задължения.


Дата на откриване: 17.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари