Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

В проекта на наредба са отразени измененията и допълненията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), приложими от 2011 г.

Съгласно т. 1.6.1.21 от глава 1.6 на ADR 2011 г. след 31 декември 2012 г. свидетелства на водачите, превозващи опасни товари, следва да се издават по предвидения в спогодбата нов образец. Издадените преди това свидетелства могат да се използват до изтичането на срока им на валидност.
 
Новите свидетелства на водачи, превозващи опасни товари, ще бъдат изработвани от изработен от пластмаса и ще включват допълнителни защити като холограмни стикери, UV защита, или плетеници (рисунък).
 
Проектът на наредбата съдържа текстове, които въвеждат новия образец на свидетелството на водач, превозващ опасни товари, както и текстове, които уреждат процедурата по издаването му и отказа за издаване.
 
Лице за контакти:
Мирослав Монов;
Началник на отдел "Професионална компетентност и квалификация"
ИА „Автомобилна администрация”, МТИТС;
Тел.: 02/ 930 88 33,
E-mail: mmonov@rta.government.bg


Дата на откриване: 2.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари