Обществени консултации

Проектът на постановление за приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции е изготвен в изпълнение на чл. 52 от Закона з

Проектът на постановление за приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции е изготвен в изпълнение на чл. 52 от Закона за Националния архивен фонд.

Проектът на Наредба по реда на чл. 52 от Закона за Националния архивен фонд цели създаване на единна нормативна регламентация за организиране, обработване, експертиза, съхранение и използване на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, дефиниране на критериите за определяне ценността им, на понятията „електронен архив” и „електронно архивиране на документи”, както и предаването на ценните документи, включително електронните, в държавен архив.

С новата наредба е разширен обхватът на методическата и контролна дейност от страна на държавните архиви в държавните и общинските институции с включването на електронните документи. Прилагането на наредбата ще доведе до организиране и проследяване на целия жизнен цикъл на електронните документи (създаване, управление, съхранение, предаване или унищожаване) с цел гарантиране на тяхната автентичност, надеждност и използваемост както от страна на държавните и общинските институции, така и от страна на държавните архиви.

 


Дата на откриване: 20.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари