Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 2021 г.)

Основната цел на предложения проект на акт е привеждане на съществуващата подзаконова нормативна уредба в максимална степен в съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021 г. /Кодекса/ и международните стандарти към него, както и да се коригират допуснатите неточности при приемане на Наредбата за антидопинговата дейност през 2021г.

 


Дата на откриване: 20.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 20.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари