Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за противодействие на тероризма

С писмо на министър-председателя на Република България до държавните институции са изпратени за изпълнение насоки за подобряване на националната стратегическа рамка. В писмото са дадени указания да се предприемат стъпки за намаляване на броя на стратегическите документи, чрез тяхното интегриране по политики. Един от тях е: Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма. Необходимостта от разработването на Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма се основава на чл. 6, т. 2 от Закона за противодействие на тероризма, съгласно който Министерският съвет приема Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма. В съответствие с насоките за оптимизиране на стратегическите документи в национален аспект, от дирекция „Стратегическо планиране“ към Министерския съвет са дадени предложения относно възможностите за реализиране на политиката в областта на противодействието на радикализацията и тероризма. Едно от предложенията и по-добър вариант е политиката да стане елемент в Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 14.03.2018 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.). Посочените аргументи са, че Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма и Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България са с идентичен формат и са сходни по структура и по тематика. И в момента в Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България е засегната темата за противодействието на тероризма и радикализацията, която може да се надгради и актуализира, така че да се включи в цялост политиката за противодействието на тероризма и радикализацията. В тази връзка е необходимо да бъдат направени нормативни изменения в разпоредбата на чл. 6, т. 2 от Закона за противодействие на тероризма, а именно нейната отмяна.


Дата на откриване: 20.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари