Обществени консултации

Проект на ПМС изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерския съвет от 07.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

С проекта се осигурява развитие на необходимите отбранителни способности, за гарантиране на националната и съюзна сигурност, съотносими към:

1. Организационната структура на въоръжените сили.

Оптимизиране на структурите чрез извършване на организационно-щатни промени през 2023 г., предвид очакваната доставка на първите самолети F-16 Block 70 през 2025 г. и формирането на единна структура за защита на силите и сигурност, посредством обособяването на ескадрила за защита на силите, както и адаптиране на командването и управлението в Командването за логистична поддръжка и усъвършенстване на логистичното осигуряване, насочени към осигуряване изпълнението на ангажиментите на Министерството на отбраната по българското участие в Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО (NFIU) и Многонационалната инициативата за съхранение на боеприпаси.

2. В числеността въоръжените сили.

Реорганизиране с увеличение на числеността на въоръжените сили, свързано с преодоляване на дефицитите от необходимото допълнително специализирано оборудване и неговото обслужване на военния Научно-изследователски кораб, както и  нарастващия контрол по отношение на водачите на МПС и значително увеличаване на изследванията от ВМА на кръвни проби за установяване на концентрацията на алкохол и наркотични вещества, а така също и създаване на отделение по ортопедия и травматология в състава на МБАЛ-Сливен за осъществяване на максимално бърза и адекватна медицинска грижа на военнослужещите.

3. В разпределение на основното въоръжение и бойна техника във въоръжените сили.

Повишаване подготовката на курсантите чрез прехвърляне на въздухоплавателни средства от ВВС на ВВВУ „Г. Бенковски“ и актуализиране на Плана  във връзка с настъпилите изменения в разпределението на основното въоръжение и бойна техника във въоръжените сили.

Проектът се публикува за срок от 14 дни, поради неотложното изпълнение на най-спешните и належащи структурни и организационни промени във въоръжените сили още през месец декември 2023 година.


Дата на откриване: 25.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари