Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната

В правилника са разписани текстове относно задължения на Инспектората на МО, произтичащи от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Разпоредби на този закон са отменени, като е изменено и заглавието му на Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр.84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.). На същата дата е обнародван нов Закон за противодействие на корупцията, от който произтичат задължения на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията.

Тази законодателна промяна налага изменение на Правилника за дейността на Инспектората на МО с цел препращането в разпоредбите му към приетия нов  Закон за противодействие на корупцията. Тъй като новоприетият Закон за противодействие на корупцията е в сила от 06.10.2023 г. се предлага и настоящата промяна в Правилника за дейността на Инспектората на МО да влезе в сила от същата дата.

Проектът се публикува за 30 дни.


Дата на откриване: 25.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари