Обществени консултации

Проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия

 

Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагат за обществено обсъждане проект на  Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия. Проектът предвижда домакинства в положение на енергийна бедност да се определят на база разполагаемите средства на член от домакинството, намалени с разхода за типово потребление на енергия според енергийните характеристики на жилището. Тези разполагаеми средства се сравняват с официално обявената линия на бедност.

За определяне на статут на уязвим клиент са въведени критерии в зависимост от възраст, здравословно състояние, разполагаем средномесечен доход, намален с разходите за енергия, нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия, получаване на месечни социални помощи и други.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: consult@mrrb.government.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 8.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 октомври 2023 г. 18:47:20 ч.
ангел марков

Установяване пазар и пазарни отношения в енергетиката.

Енергетиката се управлява чрез общи условия изготвени от търговските дружества, от съдържанието на които са изхвърлени нормите, нормативите и статиите на калкулацията.

За да се установят пазар и пазарни отношения, следва да се възстанови компетентността на КЕВР за определяне/изготвяне на общите условия, дадена на Комисията с чл.16, ал.1, т6 ЗЕЕЕ (Д. в.64 от 1999 г..), (чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ) и едва след това да се предлага и приема наредбата.