Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Целта на предложените изменения е свързана с изчерпателното и прецизно определяне на случаите, в които НЗК подлежи на актуализация на законово ниво, за да не се допускат пропуски и дълги периоди от време, в които процедурите, основаващи се на НЗК, да се осъществяват на базата на неактуална информация за потребностите на населението от медицинска помощ.

Осигуряването на времеви период за изготвяне на актуализация на НЗК, без да се осъществяват процедурите по създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ и без да се дава разрешение за осъществяване на нови дейности от съществуващите лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ, е другата цел на промяната в Закона за лечебните заведения, която е свързана с недопускане разкриването на нови процедури въз основа на неточната информация в действащата понастоящем НЗК.

Предложените промени не са свързани с финансови разходи нито за държавния бюджет, нито за лечебните заведения, които попадат в обхвата на промяната. Тези промени не обуславят допълнителна административна тежест, нито се създават нови регистри и административни режими.

Очакваните резултати от предложената промяна са регламентация на законово ниво на случаите, в които е необходимо да се извърши актуализация на НЗК и осигуряване на период от време за изготвянето на тази актуализация, през който да се преустановят процедурите, базиращи се на неточните данни в НЗК.

Предложената промяна не е свързана с европейското право и по тази причина не е необходимо да се изготвят справки за нейното съответствие с европейското законодателство.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg 


Дата на откриване: 27.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари