Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление

Целта на постановлението е да бъдат определени правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление. Същевременно, с преходните и заключителни разпоредби на проекта на акт, се прави изменение и допълнение на националните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г. (ПМС № 86 от 2023 г.), в частта относно допустимостта на разходите по Програма „Околна среда“ 2021-2027.


Дата на откриване: 27.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари