Обществени консултации

Проект на Наредба за допълн. на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

С приемането на наредбата се очаква успешно прилагане през 2023 г. на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., ефективно управление на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, както и създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите за директни плащания.

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се предлагат промени и в Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, които ще допринесат за ускоряване на изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания”, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 27.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари