Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с ПМС № 78 от 2016 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2021 г.)

 

С предложеният проект ще се постигне гарантиране здравния статус на отглежданите селскостопански животни и продуктите добити от тях и спазване на изискванията на европейското законодателство в областта на здравеопазване на животните за изпълнение на програми за надзор и ранно откриване на определени заболявания. Осигуряването на здравния статус на отглежданите селскостопански животни допринася за свободната търговия с живи животни и продукти добити от тях в рамките на Европейския съюз.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари