Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С Наредба № 15 за имунизациите в Република България е определено, че имунизациите при деца с хронични заболявания се извършват съобразно препоръки, включени в методическо указание, утвърдено със заповед на министъра на здравеопазването.

В тази връзка е изготвен проект на указание, от работна група, създадена за целта, в който са разписани при кои заболявания и състояния и при какви условия се прилагат задължителни и препоръчителни имунизации при деца.

В хода на работа на работната група, са прецизирани и противопоказанията, които следва да се спазват при имунизация на деца с хронични заболявания, което налага актуализация на Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1 „Медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния календар на Република България“ на наредбата.

Като общи противопоказания са обобщени остри възпалителни заболявания на различни системи и органи и хронични заболявания в стадий на декомпенсация. По отношение на противопоказанията, свързани с алергични реакции се добавят като условие за неваксиниране тежки алергични реакции спрямо съдържащи се във ваксините алергени.

На база на изготвените препоръки за имунизация на деца с хронични заболявания като специфични противопоказания са посочени и състояния и заболявания, при които определени ваксини не следва да се прилагат и същите са систематизирани по вид ваксини. Специфичните противопоказания се отнасят до прилагането на атенюирани (живи) вирусни и бактериални ваксини основно при лица с имунни дефицити, имунокомпрометирани пациенти, лица с онкологични заболявания, с тежка реакция след предходна имунизация с дадена ваксина.

Определени са и дозите кортикостероиди, както и имуносупресивни лекарствени продукти и биологично лечение, при прилагането на които съответните пациенти не следва да се имунизират.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: kparmakova@mh.government.bg


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари